دولت به دنبال کسب درآمد از طرح معرفی کارت های بانکی خواهد بود


یکی از نمایندگان مجلس از طرح یکسان سازی کارت های بانکی رونمایی کرد که در آن هر ایرانی تنها یک حساب و کارت بانکی خواهد داشت. اما اجرای این طرح نیازمند چه مبانی است؟

پست دولت برای دریافت پول از طرح معرفی کارت های بانکی اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.