دوره بازاریابی خودروهای خارجی مشخص شد


سخنگوی سازمان جمع آوری و فروش دارایی از فروش فوق العاده 2 میلیارد و 370 میلیون تنی خودروهای خارجی خبر داد و گفت: این فروش ها در 25 مهرماه تحلیل می شود.

مقاله دوره بازرگانی خودروهای خارجی تعیین شد اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.