دستگیری سردسته باند بین‌المللی قاچاق انسان
فرمانده انتظامی مریوان اظهار داشت: همراه خود رصد اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخلوط‌آوری توضیحات رضایت بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین از واقعی محل اختفای سردسته باند بین‌المللی قاچاق انسان در داخل عالی عملیات پیشرفته، متهم بازداشت شد.