دستگیری خواننده زن ترکیه ای به دلیل توهین به مدارس دینی
یکی از خوانندگان موسیقی پاپ ترکیه در کنسرت خود گفت که انحطاط اخلاقی یکی از خوانندگان گروهش به دلیل تحصیل در مدرسه اسلامی بوده است. پس از این اظهارات، این خواننده به ظن گسترش خشونت به دستور دادستانی ترکیه دستگیر و روانه زندان شد.