دستور العمل های مرغ ساده، پیزی و خوشمزه با امتیاز مراقب وزنآیا می خواهید غذاهای مرغی واقعا آسان، سالم و سریع درست کنید؟ این دستور العمل های مرغ همه چیز را دارند. اول، آنها با پروتئین بدون چربی از سینه مرغ بدون استخوان و بدون پوست شروع می کنند، همه به لطف سس ها یا چاشنی های فوق العاده خود بسیار آبدار و لطیف هستند. و آنها هر چیزی جز خسته کننده هستند! مطمئناً مقداری سبزیجات جانبی و مقداری غذای جانبی سیب زمینی یا برنج اضافه کنید و برای شام آماده خواهید بود. برنده، برنده، شام مرغ!