در کنار «راهیان نور»، «راه های پیشرفت» در مدارس راه اندازی شود


سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در بازرسی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: فراتر از راهیان نور مقدس و مبارک است، بچه ها به جنگ، به جبهه، شهادت و ایثار، راهیان افتخار باید تکرار شود. راه اندازی شد.

رئیس جمهور از وزارت آموزش و پرورش خواست راه اندازی راهیان نور در مدارس با راهیان نور راه اندازی شود.

به گزارش ایرنا، «سید ابراهیم رئیسی» روز دوشنبه در جریان تحقیق و تفحص از سوی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: فراتر از راهیان نور مقدس و مبارک است و فرزندان را به جنگ، جبهه، شهادت و ایثار می برد. مسیرهای حرکت نیز باید راه اندازی شود.

وی همچنین گفت: پارک های علم و فناوری بسیار چشمگیر هستند و می توانید توضیحات اساتید این پارک ها را درباره علم و فناوری کشور بشنوید. دانشجویان باید با مراجعه به دانشگاه ها تحولات را زیر نظر داشته باشند.