در مورد وضعیت اقتصادی و امنیتی و سازماندهی سفرها به مصر گفت و گو کردیم – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، محمود الزهار از اعضای دفتر سیاسی جنبش امنیتی اسلامی «حماس» در پایان سفر این گروه به قاهره گفت: اعضای این گروه در خصوص مسائل امنیتی و امنیتی گفتگو کردند. شرایط اقتصادی و مدیریت سفر به مصر با این کشور صحبت کردند.

تجلیل از سفر گروه حماس به مصر بسیار حائز اهمیت است و نیاز به شفاف سازی و شفاف سازی برخی از جزئیات است، وی افزود: جلسات خوبی برگزار می شود و در آینده شاهد سهولت مهاجرت فلسطینی ها به مصر و ادغام آنها خواهیم بود. روابط تجاری بین دو طرف و حل و فصل یک بحران بوجود می آید.

پیش از این خلیل الهیه یکی از اعضای دفتر سیاسی حماس نیز مدعی شده بود که گروه این جنبش برای انتقال درد و رنج مردم فلسطین و بیان موارد مختلف در دیدار با حماس به قاهره سفر کرده است. برادران مصری

وی گفت: گروه حماس در مصر وضعیت دشوار نیروهای مسلح، پرونده آشتی ملی و تحولات اخیر در پرونده فلسطین به ویژه امنیت منطقه را بررسی کرد.

حیا ضمن تکذیب ادعای دستگیری گروه حماس در قاهره، معتقد است که انتشار این ادعاها کار مخالفان جنبش حماس و مصر بوده و زمانی که شخصی می‌رفت روشن شده است. روایت او توسط دشمنان ما و مصر به عدالت برانگیخته شد.