در مورد خداحافظی گوینده ساعت 20:30 چطور؟


امروز یکشنبه خبری مبنی بر خداحافظی مجری 20:30 در فضای مجازی منتشر شد و دلیل این تصمیم اختلافات معاون سیاسی بود.

امروز خبر استعفای یکی از مجریان خبر 20:30 با توضیحات معاون صدا و سیما همراه شد.

به گزارش ایسنا، امروز یکشنبه خبری مبنی بر خداحافظی گوینده خبر ساعت 20:30 در فضای مجازی منتشر شد و دلیل این تصمیم تغییر معاون سیاسی بود.

در متن این پست آمده است: در پاسخ به اخبار کذب مبنی بر استعفای یکی از مجریان صداوسیما به اطلاع شما می رسانیم که یکی از مطالب را در این روز درج می کند.

در عین حال خبر لغو خداحافظی این خبرنگار از سوی معاون رئیس جمهور اعلام شده است و نام ساعت 20:30 و حضور این مجری در این قسمت از ماجرا باعث شده است. هرگز ذکر نشده است

این مجری مدت هاست در قسمت گفتگوی رادیو پیام حضور دارد.