در مطلب دیگری خانواده مرحوم مهسا امینی محکوم شده است
اگرچه خانواده مهسا امینی همچنان در تلاش برای پنهان کردن سابقه پزشکی وی هستند، اما آخرین اطلاعات از پرونده پزشکی مهسا امینی به دست خبرنگار فارس رسیده است که نشان می دهد وی طی سال ها در بیمارستان بستری و تحت درمان بوده است. .