در صورت تایید باعث آسیب می شود


سخنگوی ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا: با نگرانی فراوان به افزایش روزافزون گزارش‌ها مبنی بر دخالت پهپادهای ایران در حمله به اوکراین اشاره می‌کنیم.

«لارنس نورمن» روزنامه‌نگار آمریکایی در توییتی اظهارات «پیتر استانو» سخنگوی اصلی سیاست خارجی اتحادیه اروپا را درباره استفاده ادعایی از پهپادهای ساخت ایران در جنگ اوکراین منتشر کرد.

به گزارش فارس؛ بر اساس این توئیت، استانو گفت: با نگرانی زیادی شاهد افزایش تعداد گزارش‌ها مبنی بر دخالت پهپادهای ایرانی در تجاوز به اوکراین هستیم. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن بر این موضوع نظارت دارند. اگر اجازه داده شود، عواقب این اقدامات وخیم است.

وی در ادامه ادعاهای خود گفت: اتحادیه اروپا نیز از همه کشورها می خواهد که به هیچ وجه از روسیه حمایت نکنند. این جنگ یک سفر غیرقانونی است که منشور سازمان ملل و قوانین بین المللی را نقض می کند.