در داخل مذاکرات وین هماهنگی 9 قطعی است 9 قریب‌الوقوع
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در داخل نشست خبری تصریح کرد تخصصی ایجاد می کند مذاکرات تعمیر تحریم‌ها در داخل وین هماهنگی 9 قریب‌الوقوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 قطعی.