در اینجا ۶ نقل قول مرتبط از رهبر کبیر انقلاب آورده شده است
رهبر کبیر انقلاب اسلامی با بیان بازیگران اصلی و دستان پشت صحنه حوادث اخیر یعنی آمریکا، رژیم صهیونیستی و حامیان آنها، غرور اصلی را برای حمله به پایگاه مستحکم نشان دادند. ایران و با روشن شدن دلیل اصلی و دلایل فرعی، تصویر روشنی از اقدامات روزهای گذشته علیه عقاید قبیله به دست خواهد آمد.