در اینجا چگونه می توانید با وجود واکسیناسیون به ویروس کرونا مبتلا شوید ، فائوچی هشدار می دهد • Health Captain


واکسن کووید

واکسیناسیون در ایالات متحده در جستجوی واقعیت پس از همه گیری ادامه دارد. موارد کروناویروس به دلیل پیشرفت برنامه های واکسیناسیون همچنان در حال کاهش است ، اگرچه بسیاری از آمریکایی ها مردد هستند.

اکنون که بیش از نیمی از آمریکایی ها با اولین دوز خود واکسینه شده اند ، مردم احساس می کنند که همه چیز به آرامی اما مطمئناً به حالت عادی باز می گردد. اما هیچ واکسیناسیون کاملی نیست و حتی اگر یک دوز واکسن دریافت کنید ، همچنان می توانید در برخی موارد به COVID-19 مبتلا شوید. فائوچی هشدار داد.

دریابید که چگونه این امکان وجود دارد. و برای اطلاعات بیشتر در مورد واکسن ها ، ببینید چرا نباید این دارو را قبل یا بعد از واکسن COVID خود مصرف کنید ، طبق CDC.

12345678910 »دیدگاهتان را بنویسید