در اینجا آمده است که چه کسی اولین عکس تقویت کننده COVID • کاپیتان سلامتی را دریافت می کند


در اینجا چیزی است که اولین عکس تقویت کننده COVID 1 دریافت می کند

اگرچه بیشتر و بیشتر آمریکایی ها در حال دریافت واکسن علیه کووید -19 هستند ، ظهور نوع جدیدی از SARS-CoV-2 و چندین مورد موفقیت آمیز از عفونت ، موضوع جدیدی را برای بحث به ارمغان آورده است: نیاز به تزریق تقویت کننده.

چه زمانی مردم این عکس های تقویت کننده را دریافت می کنند و مهمتر اینکه چه کسی آنها را دریافت می کند؟ مشابه واکسیناسیون ، واکسن تقویتی به احتمال زیاد به صورت سازماندهی شده انجام می شود و آسیب پذیرترین گروه ها ابتدا آنها را دریافت می کنند.

ادامه مطلب را بخوانید تا در مورد تزریق های تقویت کننده بیشتر بدانید ، در صورتی که انتظار دارید خودتان آنها را دریافت کنید و همچنین مقامات در مورد نیازهای آنها چه می گویند.

1234567891011 »دیدگاهتان را بنویسید