دریافت مالیات از حساب های بالای 35 میلیون؛ تصمیمی در مورد فرار سرمایه
زمانی که دولت بدون ارائه خدمات مالیات دریافت می کند، فرصتی را برای ایرانیان ایجاد می کند که به کشورهای همسایه مهاجرت کنند یا به سمت اقتصاد واسطه ای، زیرزمینی و غیررسمی سوق داده شوند. این نوع تصمیم گیری حتی اگر پول کم باشد، از قدرت اقتصاد ایران می کاهد و زمینه پرداخت پول از کشور را فراهم می کند.