خوزستان/ اعتراض به قطع برق و گرمازدگی نوزاد (فیلم)
یکی از شهروندان روستای منصوره با در آغوش گرفتن نوزاد خود که دچار گرمازدگی شده بود در مقابل اداره برق شادگان خوزستان گفت: این نوزاد چه جنایتی کرده است. از ساعت 11 صبح تا الان از ماشین رد بشم گرمه تو گرما گناهشون چیه؟ بیا ببین چرا مادر و خواهرش در گرما داخل ماشین نشسته اند؟