خبرنگار وارد روسیه شد
محمد مخبر عصر امروز (چهارشنبه) در راس گروه عالی سیاسی-اقتصادی وارد مسکو شد و در بدو ورود به فرودگاه بین المللی وانکووا، یکی از معاونان وزیر فدراسیون روسیه، سفارت و کارکنان این کشور را همراهی می کرد. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه و نمایندگان مؤسسات ایرانی مقیم مسکو دعوت شدند.