حقوق بازماندگان کجا رفت؟ – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللبه گزارش خبرنگار مهر، حسین قربان زاده در خصوص تصویب تقسیم سهام عدالت به بازماندگان در هیات دولت گفت: بر این اساس افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و شاهدان بدون هیچ گونه سهام عدالت هستند. بخش اول بازماندگان حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته می شود.

V برای صندوق بازماندگان نیز گفت: صندوق بازماندگان در مدیریت پروژه پیش بینی شده است اما یکی از شرکت ها از هیئت دولت حذف شد، باید واگذار شود. پوشه باید اقداماتی برای پیشبرد امور انجام شود. البته این طرح باید بعد از کمیسیون دولت به کمیسیون تطبیق مجلس برود و در صورت عدم اعتراض به تصویب برسد.

به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، خیر بازماندگان در مرحله اول حدود سه میلیون و 500 هزار نفر انتخاب شده اند.

بر اساس این گزارش، بر اساس مصوبه مجلس، دولت مکلف شد در بندهای (1) و (2) باقیمانده سهام دولت یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های قابل واگذاری به بازار را بفروشد. ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 4 خرداد 1386 و اصلاحات و الحاقات آن بعداً برای واگذاری سهام عدالت. . به زندگانی که در آغوش کمیته حمایت از امام خمینی (ره)، ذینفعان سازمان بهزیستی کشور و همه کسانی که هنوز سهم عادلانه ای دریافت نکرده اند. او قانون