حضور پدر مهسا امینی و وکلای او در جلسهوکیل خانواده مهسا امینی: با توجه به سوالاتی که از بسیاری از پزشکان اعم از جراحان مغز و اعصاب، قلب و عروق و داخلی پرسیدیم و با توجه به عکس منتشر شده در پست قبل از فوت مهسا، خون از گوش وی نمایان شد. اعلام شد که بر اساس آن عکس و شواهد برنامه حاکی از سکته مغزی بوده و اظهارات پزشکان صحت ندارد.