حضور خواهان خانه آخر ابتهاج (تصویر)
خانه قدیمی هوشنگ ابتهاج که شرکت سیمان تهران از خود ابتهاج خریداری کرده، اکنون در سوگ درگذشت این شاعر پرآوازه ایرانی است. در حیاط این خانه درخت ارغوانی وجود دارد و ابتهاج شعر معروفی درباره جزیره سروده است. پس از مرگ وی، بنای یادبودی برای بازدیدکنندگان برای ادای احترام به این خواننده مشهور ساخته شد.