حافظ ادیبی برای همیشه – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللبه گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمان داشتن شامگاه چهارشنبه در بیست و ششمین سالگرد حافظ شیرازی گفت: حافظ یک زمان نیست، حافظ همیشه است و زمان ندارد شکست حافظ.

رهبر کبیر حکومت در استان فارس ادامه داد: علاقه حافظ به قرآن باعث شد حافظ از مرز زمان فراتر رود و او نویسنده ای برای همه زمان ها بود و این موضوع را در تمام اشعار حافظ می توان یافت. ، و حافظ. شعری است در وصف قرآن.

ایمان داشتن وی یادآور شد: مفاهیم قرآنی که در نوشته های حافظ یافت می شود، وی شیراز را مهد معارف قرآنی نامید.

وی ادامه می دهد: حتی در شعر حافظ هم وحدت و یکپارچگی و تقارن روزهای بزرگداشت روز حافظ، هفته وحدت و میلاد پیامبر اسلام به چشم می خورد.پ) تقارن زیباست

به گفته وی، حافظ در آموزش اصول زندگی انسان نیز مؤثر بوده و توانسته در نوشته های خود به این موضوع اشاره کند تا مشارکت فرهنگی مناسبی در جامعه خود نسبت به اصلاح و اهمیت عدالت آموزش دهد.

ایمان داشتن خاطرنشان شد که باید در جامعه برای آموزش شعر حافظ و سعدی شیرازی به جوانان نسل جدید تلاش شود تا قدرت فرهنگی در جامعه گسترش یابد.

نظر ایشان: بنا به درخواست مقام معظم رهبری برای برنامه های تربیتی در مدارس، امید است بتوان از این اشعار و کتاب ها در جهت تربیت جوانان استفاده کرد. زبان آموز علاقه

ایمان داشتن وی افزود: یکی از دستیاران فارس ایجاد بنیاد حافظ را مدیریت کرد و امیدوار بود با همکاری نهادهای مدیریتی بنیاد حافظ در سال 1402 افتتاح شود.

ایمان داشتن وی خواستار افزایش بودجه برای تحقیقات حافظ و فعالیت های مرتبط در این زمینه شد.