جنگ منافقین و اسرائیل برای دادن نفس کاذب به شورشیان است
پارلمان انگلیس روز سه شنبه به درخواست گروهی از نمایندگان حامی رژیم صهیونیستی و گروهک تروریستی خائنان مرتبط با فعالیت های اخیر در ایران تشکیل جلسه می دهد تا در مورد افزایش فشار به بهانه مسائل حقوق بشری و ادعایی بحث و گفتگو کند. دخالت ایران در درگیری در اوکراین.