جزیره خارگ برق دارد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللاحمد محمدی زاده در حاشیه سفر وزیر نیرو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ملی. خارگ و مردم صبور این کشور شایسته بهترین خدمات هستند.

وی همچنین گفت: برق و همکاری و عشق در تابستان خارگ این همکاری در کشور ایجاد شد خارگ با توجه به چهره دولت و دستگاه های مرتبط باید تجلیل شود.

استاندار بوشهر گفت: در زمینه ابا خارگ اکنون افراد خارجی سال هاست که رنج می کشند و امیدواریم با حضور وزیر نیرو و راهکارهای ارائه شده از سوی کارشناسان دولت به پایان برسد.

محمدی زاده در پایان خاطرنشان کرد: توسعه آب و برق در جزیره خارگ بستگی به برنامه داره

وزیر نیرو از جزیره به برنامه های خود به دولت بوشهر ادامه می دهد خارگ از مسائل و مشکلات این جزیره بازدید و بررسی شد.