جزئیات تکمیلی حمله شخصی شناخته شده به امام جمعه اصفهان + فیلم
رئیس دفتر نخست وزیری و امام جمعه اصفهان گفت: بعد از نماز جمعه مردی بر گردن آیت الله طباطبایی وارد شد و خواستار دادن نامه ای به امام جمعه اصفهان شد. خدا باش