جایزه نوبل اقتصاد 2022 به سه مدیر بانک آمریکایی / برنده جایزه نوبل یا متخصص در حل مشکلات مالی رسید؟


آکادمی نوبل اعلام کرد که سه اقتصاددان برجسته آمریکایی با سابقه فعالیت در سیستم مالی این کشور برنده جایزه نوبل اقتصاد 2022 خواهند شد.

نوبل اقتصاد 2022 به سه مدیر بانک آمریکایی رسید/ برندگان جایزه نوبل یا کارشناسان در حل مشکلات مالی؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.