جام جهانی کشتی ترکیب تیم ایران مشخص شد


به گزارش خبرگزاری فارس، ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: پویا دادمرز – مهدی جواهری
60 کیلوگرم: مهدی محسن نژاد – پویا ناصرپور
63 کیلوگرم: ایمان محمدی – سعید اسماعیلی
67 کیلوگرم: دانیال سهرابی – حجت رضایی
72 کیلوگرم: امیر عبدی – محمدرضا رستمی
77 کیلوگرم: محمدرضا مختاری – عارف حبیب اللهی
82 کیلوگرم: علیرضا محمودی – محمدحسین محمودی
87 کیلوگرم: ابوالفضل چوبانی – حمیدرضا بادکن
97 کیلوگرم: مهدی بالی – محمد نصرتی
130 کیلوگرم: علی اکبر یوسفی – فردین هدایتی

سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: حسن حسین زاده، طالب نعمت پور، فرزاد ایمانعلی زاده، سید صابر میرزاده
ماساژور: امین حق پناه

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول در نظر بگیرید