توقیف نفتکش خارجی حامل سوخت توسط سپاه


رئیس قاضی هرمزگان گفت: دلاوران ناحیه یک نیروی دریایی سپاه یک نفتکش خارجی حامل 11 میلیون لیتر سوخت را که در آبهای خلیج فارس توقیف شده بود توقیف کردند که ارزش محموله این نفتکش 220 است. میلیارد تومان این شناور پس از یک ماه عملیات فنی و اطلاعاتی توقیف شد کاپیتان و خدمه این نفتکش برای تکمیل تحقیقات و سیر مراحل قانونی در خارج از کشور توقیف شدند./ایسنا