توصیه کانادا به بریتانیا و فرانسه برای احیای برجام
سخنگوی وزارت امور خارجه در توئیتی نوشت: انگلیس و فرانسه به جای انتقاد از یکدیگر به خاطر وضعیت فعلی برجام، شرکای خود را تشویق کنند تا تصمیمات لازم را برای یک توافق محکم و قوی اتخاذ کنند. وی افزود: بیهودگی تهدید و تنبیه پیش از این ثابت شده است.