توسعه کانال های ارتباطی یکی از اولویت های استان ایلام است – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللبه گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا در نشست عصر یکشنبه دلیلی وجود دارد 23 و هدف از پروژه های میدانی راه انجام شده در کشور، نشان می دهد که پروژه های راهسازی خوبی در کشور در حال اجرا است، باید با تمام تلاش در این راستا انجام شود. توسعه هر چه منطقه بزرگتر باشد راه استعمال مقتضی گرفت، گفت: من شروع کنید با تلاش دولت سیزدهم در استان ایلام زیرساخت های جاده ای به ویژه در منطقه اربعین بسیار توسعه یافته است.

وی افزود: در این دولت توسعه کانال های ارتباطی در اولویت هستند توسعه یعنی دولت ایلام.

لازم به ذکر است، در این ملاقات برای تامین اعتبار برای پروژه های ملی در این زمینه راه استان ایلام شامل چهار راه خط خانه – کلاجهارتقا دهید راه طلا به سوماارتقا دهید راه خوب بهار به لومارا، الگوی رفتاری به بدرهملکشاهی به آبدانان، پایبند به قانون و جهت اجرا بحث و بررسی شد.