توجه داشته باشید تسریع توسعه با “مدیریت”


به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه ـ توجه داشته باشید ـ محمد نعمت دوست ; برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج مواد و منابع، رهبری و کنترل پنج مرحله مدیریت است که اگر به درستی انجام شود، اهداف مورد انتظار محقق می شود.

اگرچه بر روی کاغذ و از نظر تئوری صحبت از مدیریت و راه های رسیدن به اهداف آسان به نظر می رسد، اما در عمل بسیار دشوار است و عامل بسیاری از مشکلات در ابعاد مختلف جامعه، فرهنگ و مددکاری اجتماعی است. بین. تئوری و عمل

در بررسی نمونه های موفق سازمان جهادی در عرصه های مختلف عوامل بسیاری را می توان یافت که یکی از مهم ترین آنها «مدیریت- مدیریت» است.

تعریف همکاری میانبری برای تعیین اهداف ابزارهای مختلف و بسیج آنها برای رسیدن به این اهداف است.

در هفته های اخیر با نزدیک شدن به ایام اربعین اباعبدالله علیه السلام و اعلام منطقه تمرچین به عنوان یکی از گذرگاه های تردد زائران اربعین، یکی از جلوه های زیبای این همکاری با جهادی ها بود. سازمان در غرب آذربایجان ظاهر خوبی دارد.

همزیستی سازمان‌های مختلف اداری، سازمان‌های نظامی و حقوقی، مجلس و همچنین فعالان فرهنگی برای همین پروژه و ایجاد پروژه در ادارات مختلف دولت، پیامک‌های فراوانی، زیرمتنی و فرامتنی، یکی از مهم‌ترین آنهاست. بخشی از روند توسعه کشور مبتنی بر «استفاده مشترک اربعین» است.

در واقع، توانایی شناسایی و مدیریت صحیح این گونه همکاری ها، هنر مدیریت را به نمایش می گذارد و روابطی را برای توسعه چندین ساله کشور باز می کند که درسی در مدیریت جهادی برای تربیت مدیران و سازمان های جهادی خواهد بود.

انتهای پیام
این مقاله را برای صفحه اول در نظر بگیرید