تهیه کننده دورهمی: کارگردانی که تمام هزینه های برنامه دورهمی را دریافت کرده است/ تصمیم دارد برنامه دورهمی را از تلویزیون و رادیو پخش کند.
سازنده پروژه دورهمی: همانطور که می دانید سری پنجم پروژه دورهمی در 125 قسمت ساخته شده است که از قسمت سی و چهارم قبل از حضور استاد مسابقه برای بهبود زیبایی پروژه استفاده کردیم تا حفظ سبک مراحل قبلی؛ خدا را شکر برنامه جذابیت بیشتری پیدا کرده و مورد توجه و استقبال مخاطبان قرار گرفته است.