تهران مزه خرمالوهایش را دوست دارد/ میوه مورد علاقه تهران چطور؟ (فیلم)


عصر ایران; سیمین ثقفی اینکه هنوز در قسمتی از شهر مسیرهای باغ زیبایی دارند، جایی است که می تواند پایتخت های جهان را لمس کند. منطقه کن یکی از قدیمی‌ترین روستاهای ییلاقی اطراف تهران است، اگرچه به توتستان‌هایش شهرت بیشتری دارد – اکنون آثار کمتری از آن باقی مانده است، اما محصول اصلی باغ‌های آن خرمالو است. خرمالو، کیفیت و کمیت این سال ها خیلی باغ ها را راضی نمی کند. مشکلات زیادی وجود دارد که باغداری را با مشکل مواجه کرده است، به ویژه میوه های کن و محصولات آن فرصت قابل توجهی برای فروش در خارج از کشور، شهرها و کشاورزی ندارند.