تمهیدات ویژه اپراتورها برای {تعطیلات} نوروزی
مدیرکل محل کار نظارت بر شرکت ها ارتباطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری داده ها رگولاتوری گروه تغییر قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات رادیویی اظهار داشت: تمهیدات ویژه‌ای برای ورود صحیح به وب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم‌های تلفنی در داخل {تعطیلات} نوروزی اندیشیده شد.