تمسخر شهاب مرادی سیاستمداران را به خاطر اصولگرا بودن ببینید!
شهاب مرادی در حرم امام گفت: برخی شرایط را رصد می کنند و می گویند امروز ما اصولگرا هستیم یا اصلاح طلب. ممکن است حق با شما باشد، بالاخره همه اینها در دایره نظام است، این شخص به اعتقاد خودش عمل می کند. این اعتقاد او نیست، بلکه امتیاز اوست. آدمی که با این طرز فکر حرکت کند و با این نوع تصمیم گیری مسیری را طی کند، قطعاً در مقابل امام زمانش می ایستد و ممکن است وجود نداشته باشد. بتواند به نتایج خوبی دست یابد. منبع: جماران