تمدید مهلت ثبت نام آزمون کار سازمان تامین اجتماعی
لازم است مهلت مقرر را در نظر گرفته و پس از مطالعه دقیق اطلاعیه راهنمای ثبت نام و اصلاحات مندرج در اطلاعیه های مورخ 6/2/1301 و 6/3/1301 و اطلاعات این اطلاعیه به درگاه اطلاع رسانی آموزش و پرورش ارسال شود. سازمان سنجش کشور به آدرس www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.