تماس با سفیر آلمان در وزارت ایران
پس از مداخله آنالنا بائربوک وزیر امور خارجه آلمان در خصوص اوضاع ایران، علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه صبح امروز در تماس تلفنی با هانس ادو موتسل سفیر آلمان در تهران به وزارت امور خارجه گفت: . ، پنجشنبه 5 آبان.