تلاش برای یافتن آخرین کارمند گرفتار شده در ارزوی من – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین الملل ادامه داردرضا اسماعیل کاخ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تیم های امداد و نجات در محل ریزش معدن کرومیت. آرزو کردن آنجاست

وی گفت: خطر سقوط وجود دارد اما تلاش برای یافتن آخرین کارگر گرفتار شده ادامه دارد.

اسماعیل کاخ گفت: جسد کارگر دوم از کارگاه خارج شده است.