تقاضای جهانی مصرف کنندگان نفت ما بیشتر از ظرفیت تولید ایران است


رهبر سیاسی وزارت امور خارجه: اروپایی‌ها تصور می‌کردند با قطع واردات نفت از ایران به ایران فشار آورده‌اند، اما امروز تقاضای خریداران نفت ایران بیشتر از ظرفیت ایران در این مقطع است و اروپایی‌ها به دلیل جنگ در اروپا و کمبود منابع انرژی، آنها باید به دنبال تامین برق خود در زغال سنگ باشند، شاید متوجه شده باشند که چه استراتژی دارند که کورکورانه از آمریکا پیروی کنند تا با مردم ایران بجنگند.

مقاله «تقاضای جهانی برای صادرات نفت ما از ظرفیت تولید ایران بیشتر شد» برای اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.