تفاهم نامه سازمان دفاع ملی و شهرداری تهران


به گزارش شورای شهر فارس، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و کنترل بحران شهر تهران در همایش مراقبت های غیرعملی در سلامت کشور در خصوص حفاظت فیزیکی شهر صحبت کرد. سامانه و توضیح کارهای انجام شده در تهران. شهرداری از ایجاد واحد مدیریت ریسک و اعلام استقرار ساختار نگهداری غیرفعال در ساختار مدیریت بحران به عنوان بخشی از این واحدها.

وی با بیان اینکه اگر زیرساخت های شهری تحت تاثیر بلایا قرار گیرد، نظام سلامت نیز درگیر خواهد شد، گفت: تبیین کار شورا در این زمینه و حمایت های مردمی، ارائه خدمات عمرانی، تخریب، اطفای حریق، ساخت و ساز مهم است. و فعال سازی کمیته پدافند غیر عامل در شهر تهران، انجام مطالعات امنیتی شهر تهران و تامین امنیت بیشتر، مدیریت بحران و حفاظت غیرعامل یکی از موارد ضروری برای اهداف شهری است.

وی در بیانیه زیر ضمن تشریح فعالیت های کلی گردان دوم سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران، اقدامات انجام شده در حوزه حفاظت بدنی و طرح تربیت عمومی نیروی پدافندی تهران را تشریح کرد. سازمان نیروی دفاعی کشور و شهر تهران، بررسی سریع اجرای الزامات و پیشنهادات حفاظت از صدا در ساختمان‌های گسترده مدیریتی شهر تهران، طرح مطالعاتی برای تعیین حوادث احتمالی تشعشعی در شهر. تهران و راهنمایی و پیگیری. – بالاتر از مصوبات طرح عملیاتی واکنش اضطراری و تخلیه ایمن کمیته فضایی زیرزمینی به عنوان بخشی از این رویه ها.

وی در پایان تاکید کرد: بی دفاعی موضوعی است که در طول سال قابل توجه است و باید به الزامات آن توجه شود.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول در نظر بگیرید