ترکیه و یونان پیوندهای قوی با ریشه های باستانی دارند
سیامک کاکایی کارشناس مسائل ترکیه با بیان اینکه اختلافات ترکیه و یونان زیاد است و همچنان ادامه دارد، گفت: اختلافات ترکیه و یونان در هفته های اخیر افزایش یافته و اخیراً ریشه تاریخی و استراتژیک دارد که به راحتی قابل رفع نیست. ممکن است در آینده امکان پذیر باشد.