تحلیل قطعنامه ضد ایرانی آژانس انرژی اتمی
از آنجایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دنبال دسترسی به سایت‌ها و جمع‌آوری نمونه‌هایی از سایت‌های ادعایی خود است، تهران سال‌ها همکاری کرده و رویه‌های نظارتی سخت‌گیرانه را اجرا کرده است. بدون شک اگر شورای حکام خواهان همکاری ایران است، باید نیاز به اطلاعات غیر کارشناسی موساد را کنار بگذارد و سیاستی در قبال ایران اتخاذ کند.