تحلیل حملات سپاه به گروه های تجزیه طلب
با توجه به شدت فعالیت گروه‌های جدایی‌طلب و سرویس‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی در اقلیم کردستان عراق، تهران باید قوی باشد و همچنین به نیروهای سیاسی و امنیتی این منطقه نسبت به شدت فعالیت‌های ضد ایرانی هشدار دهد. ، بسط دادن. محدوده نظارت و اقدام علیه گروه های جناحی. اتفاقات سال های اخیر نشان دهنده برنامه دولت های خارجی برای سوء استفاده از حوادث داخل ایران برای تضعیف نظام و نابودی کامل کشور است.