تجزیه و تحلیل شکست آژانس بین المللی انرژی اتمی در روند تصویب
به گفته مذاکره کنندگان در مذاکرات، احتمال می رود در روزهای آینده بازگشت آمریکا به برجام در رسانه های بین المللی اعلام شود. با وجود این ادعاهای غیرمنطقی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی زنگ خطر را برای تهران به صدا در می آورد که آمریکا با همکاری دولت صهیونیستی روند نقض توافق و یافتن راه هایی برای شکستن مجدد عهد را آغاز کرده است.