تبیین اتهامات آمریکا علیه ایران
بازی با تاس داغ برای شروع موج جدید ایران هراسی اقدامی عاقلانه در آستانه قطعنامه های نهایی است که مذاکرات را به تعویق می اندازد. ممکن است آمریکا به فکر ارسال این سیگنال به تهران باشد، اگر ایران خواسته های غیرقانونی خود در مذاکرات هسته ای را نپذیرد، واشنگتن شروع به آماده سازی افکار عمومی درباره این کشور خواهد کرد تا به سختی روی میهن ایران کار کنند.