تاثیر شگفت انگیز شنیدن صدای پرندگان بر روی اعصاب


محققان انجمن ماکس پلانک در مطالعه اخیر خود اثرات مثبت آواز پرندگان را بر سلامت روان افراد نشان دادند.

به گزارش ایسنا، هنگامی که صدای آواز و جیک پرندگان را می شنوید، باید از گوش دادن خودداری کنید، چرا که محققان موسسه ماکس پلانک و دانشگاه هامبورگ در جدیدترین یافته های خود دریافته اند که صدای پرندگان کاهش می یابد – Eppendorf (UKE) اضطراب، توهم.

در این مطالعه، محققان یک آزمایش اینترنتی تصادفی را با 295 شرکت‌کننده انجام دادند تا چگونگی تأثیر صدای ترافیک و صدای پرندگان بر خلق و خو، پارانویا و عملکرد ذهن را بررسی کنند.

سوء ظن یا پارانویا در گسترده ترین تعریف خود یک فرآیند غریزی یا فکری است که تحت تأثیر اضطراب و ترس تحریف و تحریف می شود. افراد پارانوئید اغلب فکر می کنند که دیگران سعی در آزار و اذیت آنها دارند یا فکر می کنند که دیگران به آنها فکر می کنند. هذیان ها زیر مجموعه ای از پارانویا هستند.

شرکت کنندگان در مطالعه فوق الذکر به مدت 6 دقیقه به صدای عادی ترافیک، صدای ترافیک بلند و آواز پرندگان گوش دادند. شرکت کنندگان قبل و بعد از گوش دادن به نوارهای صوتی، پرسشنامه هایی را برای ارزیابی سلامت روان خود پر کردند و در آزمون روانشناسی شرکت کردند.

به گفته امیل استوب، یکی از محققان این مطالعه، هر فردی توانایی های ذهنی خاصی دارد. افراد سالم همچنین می توانند افکار کوتاه مدت افسردگی یا پارانوئید را تجربه کنند. این سوالات به ما این امکان را می دهد تا بدون بررسی افسردگی، اضطراب و پارانویا ویژگی های شخصیتی را شناسایی کنیم و تأثیر آواز پرندگان یا خرید را در این موقعیت ها بررسی کنیم.

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که گوش دادن به آواز پرندگان اضطراب و افکار پارانویا را در شرکت کنندگان سالم کاهش می دهد، اما ماهیت آواز پرندگان در این آزمون تا حدودی با ناامیدی همراه نبود. با این حال، سر و صدای ترافیک اغلب می تواند آزار دهنده باشد، به خصوص اگر موسیقی متن شامل صداهای ترافیکی مختلفی باشد.

تأثیر مثبت گوش دادن به آواز پرندگان بر قلب به خوبی شناخته شده است، اما این مطالعه اولین مطالعه ای است که در آن محققان تأثیر آواز پرندگان را بر شرایط پارانوئید بررسی کرده اند. محققان همچنین دریافتند که نه آواز پرندگان و نه سر و صدای ترافیک بر عملکرد ذهنی افراد تأثیر نمی گذارد.

به گفته محققان این تحقیق، از صدای پرندگان نیز می توان برای پیشگیری از بیماری های روانی استفاده کرد. گوش دادن به یک سی دی صوتی یک راه آسان و راحت برای انجام این کار است.