بیش از 10000 مارک مالیات محبوب وجود دارد
تا امروز بیش از 10000 امضا با توجه به اتفاقاتی که در روزهای گذشته رخ داده است در خبرگزاری فارس با موضوع مالیات سلبریتی ها و لزوم وضع قوانین مناسب برای مدیریت این قشر از جامعه به ثبت رسیده است. . یک تا دو ماه مانده به جزیره، مردم منتظر کار مسئولان برای مدیریت این مسائل هستند.