بیانیه وزارت دارایی: کشورهای بزرگ برای خرید و استفاده از هواپیماهای ایرانی در دستور کار قرار دارند
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بیانیه ای به مناسبت 31 مرداد، “روز صنعت دفاعی”؛ وی تفاوت در نیروی نوظهور دفاعی، بازدارندگی و اهمیت کشور در عرصه های مختلف را نتیجه فعالیت های اطلاعاتی در حوزه صنایع دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران دانست.