بیانات نماینده ایران در نشست شورای حکام درباره اجرای برجام
سفیر و نماینده کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین در نشست شورای حکام در خصوص اجرای برجام در جمهوری اسلامی ایران ضمن تشریح مسائل و دلایل وضعیت فعلی برجام و تقاضای غرامت برای وضعیت فعلی از ایالات متحده و سه کشور اروپایی. وی در نهایت نسبت به تداوم تخلفاتی که دنبال می کردند هشدار داد.