بورل: زمستان سختی در پیش است
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای گفت: زمستان سختی در پیش داریم و شش ماه آینده تعیین کننده خواهد بود. اگر بر مشکل غلبه کنیم و انسجام و توازن نظامی خود را حفظ کنیم، وقتی بهار می آید وضعیت بهتر می شود.