بودجه 1.5 میلیونی چطور؟


امشب سیصد هزار و 400 هزار تومان به حساب سران خانه واریز می شود. اما با نزدیک شدن به زمان پرداخت نقدی، دو موضوع مطرح شده است، یکی 10 برابری پرداخت های نقدی و دیگری پرداخت دو پرداختی در مهر ماه.

بودجه 1.5 میلیونی چطور؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.